Midt-Norsk Hjelpemiddelmesse

Midt-Norsk Hjelpemiddelmesse

Messen må dessverre avlyses i juni grunnet begrensninger
gitt i regjeringens gjenåpningsplan. Ny dato kommer.