Midt-Norsk Hjelpemiddelmesse

Følg oss på Facebook:

Midt-Norsk Hjelpemiddelmesse

arrangeres 10. og 11. april 2019

i Trondheim Spektrum


  • Gratis inngang
  • Nyttige foredrag   
  • Mange utstillere 
  • Nye produkter

 

Copyright @ All Rights Reserved

Velkommen !

Temaseminar:


  • Seksuell helse
  • Velferdsteknologi